You are here

Restaurant Vocabulary

Primary tabs

Displaying 1 - 7 of 7

Egg ไข่ kài
Vegetable ผัก pàk
Pork หมู mŏo
Chicken ไก่ gài
Beef เนื้อ néua
Fish ปลา bplaa
Shrimp กุ้ง gûng
Squid ปลาหมึก bplaa mèuk
Crab ปู bpoo
Shellfish หอย หอย

Stir fry ผัด pàt
fried ทอด tôt
grill ย่าง yâang
bake;warm (over a fire) ผิง pĭng
burn เผา păo
boil ต้ม dtôm
Bake in the oven;roast อบ òp
Steamed นึ่ง nêung
mix;blend;mingle ยำ yam

water น้ำเปล่า nám bplào
ice น้ำแข็ง nám kăeng
beer เบียร์ bia
orange juice น้ำส้ม nám sôm
ice coffee กาแฟเย็น gaa-fae yen
hot coffee กาแฟร้อน gaa-fae rón
tea ชา chaa

sugar น้ำตาล nám dtaan
salt เกลือ gleua
pepper พริก prík
fish sauce น้ำปลา nám bplaa

sweet หวาน wăan
spicy เผ็ด pèt
sour เปรี้ยว bprîeow
bitter ขม kŏm
salty เค็ม kem
delicious อร่อย a-ròi

chopsticks ตะเกียบ dtà-gìap
spoon ช้อน chón
fork ส้อม sôm
place จาน jaan
cup ถ้วย tûay
glass แก้ว gâew

tong ไม้คีบ máaikêep
ladle ทัพพี táp pee
mortar ครก krók
pestle สาก sàak
Frying pan กะทะ gà-tá

menu เมนู  may-noo
order สั่ง sàng
suggest แนะนำ náe nam
put ใส่ sài
check the bill เช็คบิล chék bin
check please เก็บตังค์ด้วย gèp dtang dûay
receipt ใบเสร็จรับเงิน bai sèt ráp ngern